Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Менеджмент и трудовые отношения » Управлінський облік

  Управлінський облік

  Предмет: Менеджмент и трудовые отношения
  Вид работы: контрольная работа
  Язык: русский
  Дата добавления: 05.2009
  Размер файла: 31 Kb
  Количество просмотров: 954
  Количество скачиваний: 7
  Номенклатура витрат на управління підприємством. Призначення бюджетів, фінансових планів, внутрішнього бюджетування на підприємстві. Складові генерального бюджету: фінансові, операційні, допоміжні та додаткові. Статичні (тверді) і гнучкі бюджети.


  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Посмотреть текст работы
  Похожие работы:

  Управлінське консультування

  21.07.2010/контрольная работа

  Проведення попереднього обстеження бізнес-оточення та положення справ у клієнтській організації. Цілі та принципи використовування спостереження, інтерв'ю та анкетування управлінськими консультантами. Основні перешкоди компанії на шляху до клієнта.

  Управлінське консультування

  17.04.2009/реферат, реферативный текст

  Поняття консультування, його сутність і особливості, цілі та значення в діяльності підприємства, очікуваний ефект. Сфери застосування консультування та його обґрунтування. Підстави для управлінського консультування, характеристика менеджмент-консалтінгу.

  Управлінський консалтинг

  29.09.2007/контрольная работа

  Компанії, основним видом діяльності яких є управлінський консалтинг. Схема (алгоритм) надання консалтингової послуги з визначенням методичного інструментарію. Оцінювання вимог, які повинні пред'являтися до консультанта. Кодекс честі консультанта.

  Управлінська та логістична діяльність ТОВ "Мелікс"

  5.01.2011/дипломная работа, ВКР

  Форми управлінської діяльності, що використовуються на ТОВ "Мелікс". Нормативно-правові документи, що регулюють діяльність товариства. Оцінка планово-економічної діяльності підприємства. Загальна характеристика логістичних процесів, їх вдосконалення.

  Управлінське документознавство як наукова дисципліна

  29.01.2011/курсовая работа

  Поняття управлінського документознавства, його теоретичні основи, об’єкт і предмет, завдання та історичні передумови розвитку, методологія дослідження. Досвід керування документацією в різних країнах. Стандарт ISO 15489-2001 і його національний аналог.

  Управлінське документознавство: історія та сучаний стан в Україні

  27.11.2010/курсовая работа

  Історія розвитку та виникнення управлінського документознавства та справочинства. Підготовка до складання управлінських документів. Основні вимоги до організації сучасного діловодства в Україні. Різноманіття матеріалів для виготовлення документів.

  Управлінський аналіз

  27.11.2010/курсовая работа

  Цілі, напрями та методологічні принципи управлінського аналізу. Аналіз конкурентних переваг і стратегічних ресурсів підприємства. Зміст системи McKincey, "ланцюжка цінностей" Портера та підходу Омае як методів визначення структури управлінського аналізу.

  Управлінські рішення в транснаціональній корпорації

  26.12.2010/реферат, реферативный текст

  Поняття управлінського рішення в транснаціональній корпорації. Дослідження проблем ефективного управління, що розуміється як цілеспрямований вплив суб'єкта на об'єкт, безперервно здійснюється процес розробки, прийняття, реалізації управлінських рішень.

  Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі

  8.12.2008/реферат, реферативный текст

  Ведення управлінського обліку на підприємстві. Організаційно-економічна характеристика та система управління на підприємстві. Особливості технологічного процесу та їх вплив на організацію та порядок ведення управлінського обліку на підприємстві.

  Аналіз варіантів і підготовка управлінських рішень

  21.01.2010/реферат, реферативный текст

  Особливості підготовки управлінських рішень, які здійснюють на основі моделювання станів системи, її рухів на базі отриманої інформації. Аналіз принципів багатокритеріальної оптимізації. Характеристика прийняття рішень за умови ризику, стохастичні задачі.


  Перед Вами представлен документ: Управлінський облік.

  Категории