Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Финансы и налогообложение » Грошовий обіг

  Грошовий обіг

  Предмет: Финансы и налогообложение
  Вид работы: контрольная работа
  Язык: украинский
  Дата добавления: 01.2011
  Размер файла: 30 Kb
  Количество просмотров: 931
  Количество скачиваний: 15
  Поняття та економічна сутність грошей, їх основні функції та особливості використання в сучасному світі. Еволюція грошей від стародавніх часів до сьогодення. Структура, елементи грошових систем. Зміст, значення закону грошового обігу, сфери використання.


  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Посмотреть текст работы
  Похожие работы:

  Грошовий обіг

  20.03.2008/курсовая работа

  Елементи грошової системи та національна грошова одиниця. Система нормативно-правового регулювання грошового обігу та роль Національного банку України у регулюванні. Організація та здійснення регулювання готівкового та безготівкового грошового обігу.

  Грошовий потік

  22.12.2008/реферат, реферативный текст

  Концепція грошових потоків. Грошовий потік від операційної діяльності, від інвестиційної діяльності та від фінансової діяльності. Релевантні та додаткові грошові потоки. Метод нарахування амортизації. Приклади явних та неявних вигід та витрат.

  Грошовий потік - використання для оцінки проектних рішень

  26.03.2009/реферат, реферативный текст

  Поняття грошового потоку і його складові. Оцінка інвестиційних рішень та трактування грошових витрат з точки зору бухгалтерського обліку. Проектний грошовий потік та його розрахунок. Операційний потік грошей, капітальні витрати і приріст капіталу.

  Грошовий ринок та Міжнародний валютний фонд

  19.12.2009/контрольная работа

  Сутність та структура грошового ринку. Гроші як об’єкт купівлі-продажу. Міжнародний валютний фонд, його діяльність в Україні. Порівняння світової та національної валютних систем. Методика визначення швидкості обігу грошей, розміру кредиту та відсотків.

  Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

  13.12.2008/курсовая работа

  Сутність і функції грошового ринку в ринковій економіці. Роль, значення і структура грошового ринку. Особливості попиту та пропозиції на грошовому ринку. Аналіз грошового ринку України на сучасному етапі. Динаміка грошових агрегаті. Стан та огляд ринку.

  Аналіз вхідних і вихідних грошових потоків підприємства

  21.05.2009/курсовая работа

  Класифікація грошових потоків і управління ними в процесі проведення кожного виду діяльності підприємства. Оцінка динаміки, обсягу, структури та руху грошових потоків, ефективність їх використання на віробництві, визначення платоспроможності підприємства.

  Аналіз і управління грошовими потоками підприємства

  13.11.2009/курсовая работа

  Засади управління грошовими потоками підприємства, їх сутність та класифікація. Аналіз стану і рівня збалансованості та ефективності грошових потоків ЗАТ "Богуславський маслозавод". Вдосконалення системи управління грошовими потоками на підприємстві.

  Аналіз руху грошових коштів промислового підприємства

  20.01.2010/курсовая работа

  Характеристика руху грошових коштів промислового підприємства, особливості впливу ринкового середовища на грошові потоки. Аналіз динаміки дебіторської, кредиторської заборгованості підприємства. Впливу руху грошових коштів на його фінансову стабільність.

  Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

  21.05.2009/курсовая работа

  Важливість аналізу грошових надходжень у плані отримання економічної інформації для управлінського персоналу. Характеристика вхідних грошових потоків на підприємстві і їх класифікація. Методика аналізу структури та динаміки вхідних грошових потоків.

  Гроші та грошовий обіг

  9.07.2008/реферат, реферативный текст

  Походження, сутність і функції грошей. Мінова вартість як форма вираження вартості. Сутність грошей проявляється в їхніх функціях. Першою й найбільш важливою є функція грошей як міри вартості. В ній виражена роль грошей як загального еквівалента.


  Перед Вами представлен документ: Грошовий обіг.

  Категории