Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Финансы и налогообложение » Державний борг України

  Державний борг України

  Предмет: Финансы и налогообложение
  Вид работы: реферат, реферативный текст
  Язык: украинский
  Дата добавления: 12.2010
  Размер файла: 22 Kb
  Количество просмотров: 2209
  Количество скачиваний: 144
  Загальна характеристика державного боргу, його економічна сутність та види. Державний борг України на сьогодняшній день та прогнози на майбутнє. Особливості нормативного регулювання державного боргу в Україні. Аналіз загального обсягу державного боргу.


  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Посмотреть текст работы
  Похожие работы:

  Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи

  12.08.2010/курсовая работа

  Сутність держбюджету в Україні і його роль в економіці. Бюджет за матеріальним змістом як централізований фонд грошових коштів держави. Бюджетна класифікація бюджетоуправління. Дефіцит державного бюджету. Державний борг та державні трансферти та їх види.

  Державний борг та способи управління ним

  1.01.2011/курсовая работа

  Економічна сутність державного боргу. Граничний обсяг внутрішнього і зовнішнього боргів. Заходи держави з виплати відсоткових доходів кредиторам. Аналіз структури і динаміки державного боргу України за 2007–2009 роки, обслуговування і управління ним.

  Державний бюджет України

  20.11.2010/курсовая работа

  Сутність, принципи формування Державного бюджету України. Доходи Державного бюджету України та їх класифікація. Джерела формування доходів Державного бюджету України. Основні напрямки удосконалення чинної системи доходів державного бюджету України.

  Про Державний Бюджет України на 2010 р.

  10.12.2010/контрольная работа

  Затвердження доходів Державного бюджету згідно відповідного законопроекту України. Ознайомлення із пропозиціями щодо вдосконалення змін у структурі прибутків ДБУ. Оцінка дохідної частини головного фінансового плану країни за січень-вересень 2010 року.

  Значення бюджету для функціонування держави

  15.05.2010/курсовая работа

  Державний бюджет України як головний фінансовий план країни. Структура бюджету, принципи його побудови, механізм державного регулювання бюджетних правовідносин. Процедурні питання прийняття бюджету, його виконання. Звітування щодо виконання бюджету.

  Бюджетна система України: стан, перспективи розвитку

  7.11.2008/контрольная работа

  Теоретичні аспекти функціонування бюджетної системи. Нормативноправове регулювання бюджетних відносин в Україні. Державний бюджет України: підходи до формування та розподілу. Альтернативні шляхи наповнення доходної частини державного бюджету України.

  Використання векселів в Україні

  18.08.2010/контрольная работа

  Дослідження способів використання векселів: для здійснення розрахунків, для зарахування уплати податків в державний бюджет, як залог для забезпечення платежів та кредитів. Відмінні риси казначейських векселів. Особливості банківських операцій з векселями.

  Законодавче та нормативно-правове забезпечення відносин в сфері державного кредиту

  22.01.2009/реферат, реферативный текст

  Державний кредит об'єднує фінансові правовідносини з приводу мобілізації тимчасово вільних грошових коштів на загальнодержавні потреби. Верховна Рада затверджує державний бюджет з врахуванням загальної суми доходів і запланованого надходження з позики.

  Структура державних фінансів і взаємозв'язок фінансових відносин різних рівнів державного управління економікою

  10.07.2010/курсовая работа

  Загальнодержавний бюджет і позабюджетні спеціальні фонди в зарубіжних ринкових державах, їх функції. Структура державних фінансів України. Аналіз джерел витрат та взаємозв'язку фінансових відносин різних рівнів державного управління економікою в країні.

  Фінанси та фінансова система

  2.11.2008/методичка

  Фінанси та фінансова система. Фінансовий механізм. Управління фінансами. Державний бюджет.Бюджетна система України. Фінансове забезпечення соціальних гарантій населенню. Фонди фінансових ресурсів загальнодержавного і місцевого значення. Державний кредит.


  Перед Вами представлен документ: Державний борг України.

  Категории