Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Финансы и налогообложение » Фінансові інновації

  Фінансові інновації

  Предмет: Финансы и налогообложение
  Вид работы: статья
  Язык: украинский
  Дата добавления: 11.2010
  Размер файла: 22 Kb
  Количество просмотров: 775
  Количество скачиваний: 10
  Розгляд теоретичних питань щодо появи, розвитку та використання фінансових інновацій. Узагальнення значення фінансових інновацій з погляду розвитку економічних відносин. Дослідження можливі наслідки впровадження інноваційного капіталу в економіку країни.  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Посмотреть текст работы
  Похожие работы:

  Фінансові активи. Визначення, види та властивості фінансових активів

  17.03.2009/реферат, реферативный текст

  Основні категорії фінансових інструментів, їх класифікація. Коригування ринком реальної дохідності фінансових інструментів. Властивості фінансових активів. Оцінювання фінансового активу, його основних характеристик - ліквідності, ризиковості, дохідності.

  Фінансові аспекти використання та амортизації основних засобів та інших необоротних активів

  5.09.2010/контрольная работа

  Структура використання основних засобів у виробничо-господарській діяльності підприємства. Обґрунтування і вибір оптимальних джерел фінансування придбання та експлуатації основних засобів. Формування ефективної амортизаційної та інвестиційної політики.

  Фінансові важелі управління державним боргом

  21.02.2003/дипломная работа, ВКР

  Економічна природа державного боргу. Моніторинг внутрішнього державного боргу в Україні. Структура державного внутрішнього боргу України. Специфіка внутрішнього боргу держави. Управління та обслуговування державного внутрішнього боргу.

  Фінансові інвестиції

  28.09.2009/контрольная работа

  Особливості та форми здійснення фінансових інвестицій, їх економічна суть та класифікація. Оцінка якостей фінансових інструментів інвестування. Поняття портфеля фінансових інвестицій і класифікація його видів. Оперативне управління портфелем інвестицій.

  Фінансові посередники

  14.12.2008/курсовая работа

  Посередницькі фінансові інститути та їх роль в ринковій економіці. Аналіз функціонування посередницьких фінансових інститутів на вітчизняному та світовому фондових ринках. Шляхи підвищення ефективності діяльності посередницьких фінансових інститутів.

  Фінансові посередники

  24.03.2010/реферат, реферативный текст

  Суть, значення та переваги діяльності фінансових посередників, їх функції та існуючі типи. Роль банків у фінансовому посередництві. Необхідність функціонування та розвитку небанківського фінансового посередництва. Механізм опосередкованого фінансування.

  Фінансові послуги на фондовому ринку, функції фінансових посередників

  7.11.2008/контрольная работа

  Особливості формування ринку акцій. Акціонерне товариство - домінуюча форма комерційної організації. Види и роль фінансових посередників. види казначейських зобов'язань. Облігації внутрішніх республіканських і місцевих позик. Облігації підприємств.

  Фінансові потоки у неприбуткових організаціях

  7.09.2010/дипломная работа, ВКР

  Теоретичні основи аналізу фінансових потоків, класифікація неприбуткових організацій. Порядок складання звіту про використання коштів організацій, аналіз фінансовий потоків Товариства Червоний Хрест України. Запобігання порушенням у фінансовій звітності.

  Фінансові ресурси підприємства

  4.09.2007/курсовая работа

  Джерела формування фінансових ресурсів. Прибуток і амортизаційні відрахування. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів. Удосконалення процесу управління власним капіталом на підприємстві.

  Фінансові аспекти санації

  19.10.2010/реферат, реферативный текст

  Забезпечення фінансової рівноваги на підприємстві. Система санаційних заходів, що ґрунтується на використанні моделей фінансової рівноваги. Головні умови і зміст "золотого" правила фінансування підприємства. Правило вертикальної структури капіталу.


  Перед Вами представлен документ: Фінансові інновації.

  Категории