Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Финансы и налогообложение » Гроші

  Гроші

  Предмет: Финансы и налогообложение
  Вид работы: курс лекций
  Язык: украинский
  Дата добавления: 02.2010
  Размер файла: 1668 Kb
  Количество просмотров: 1108
  Количество скачиваний: 75
  Роль грошей в економіці, їх необхідність, сутність та функції. Сутність, причини, форми прояву інфляції. Формування попиту на гроші, закон грошового обігу. Заощадження та інвестиції в механізмі грошового ринку. Грошова система України та її еволюція.


  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Похожие работы:

  Громадянський фінансовий контроль та його значення

  19.12.2008/реферат, реферативный текст

  Особливості і сутність Фінансового права України. Принципи стандартизації фінансового контролю як одного з початкових етапів реформування контрольної системи України. Загальна характеристика прав і обов'язків громадян у сфері фінансових відносин.

  Гроші

  19.10.2002/курсовая работа

  Еволюція форм вартості. Види грошей та їх розвиток. Сутність грошей та їх роль в економіці. Функції грошей. Поняття грошового обігу та його види. Закон грошового обігу. Грошова маса та грошові агрегати. Проблеми стабілізації грошової системи.

  Гроші і їх роль у товарному виробництві

  20.12.2003/курсовая работа

  Виникнення та суть товарного виробництва. Просте та розвинене товарне виробництво. Походження грошей. Концепції походження грошей. Розвиток форм грошей. Паперові, електронні гроші. Функції грошей в товарному виробництві. Світові гроші.

  Гроші та грошовий обіг

  9.07.2008/реферат, реферативный текст

  Походження, сутність і функції грошей. Мінова вартість як форма вираження вартості. Сутність грошей проявляється в їхніх функціях. Першою й найбільш важливою є функція грошей як міри вартості. В ній виражена роль грошей як загального еквівалента.

  Грошова система Російської імперії на теренах України у XVIII-XIX столітті

  18.05.2009/курсовая работа

  Структура монетного господарства України як складової Російської Імперії. Карбування монет за часів Екатерини ІІ. Перші паперові гроші - асигнації. Купівельна спроможність рубля, грошової реформа С.Ю. Вітте. Паперові гроші на українських землях.

  Грошовий обіг

  20.03.2008/курсовая работа

  Елементи грошової системи та національна грошова одиниця. Система нормативно-правового регулювання грошового обігу та роль Національного банку України у регулюванні. Організація та здійснення регулювання готівкового та безготівкового грошового обігу.

  Грошовий потік

  22.12.2008/реферат, реферативный текст

  Концепція грошових потоків. Грошовий потік від операційної діяльності, від інвестиційної діяльності та від фінансової діяльності. Релевантні та додаткові грошові потоки. Метод нарахування амортизації. Приклади явних та неявних вигід та витрат.

  Грошовий потік - використання для оцінки проектних рішень

  26.03.2009/реферат, реферативный текст

  Поняття грошового потоку і його складові. Оцінка інвестиційних рішень та трактування грошових витрат з точки зору бухгалтерського обліку. Проектний грошовий потік та його розрахунок. Операційний потік грошей, капітальні витрати і приріст капіталу.

  Грошовий ринок та Міжнародний валютний фонд

  19.12.2009/контрольная работа

  Сутність та структура грошового ринку. Гроші як об’єкт купівлі-продажу. Міжнародний валютний фонд, його діяльність в Україні. Порівняння світової та національної валютних систем. Методика визначення швидкості обігу грошей, розміру кредиту та відсотків.

  Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

  13.12.2008/курсовая работа

  Сутність і функції грошового ринку в ринковій економіці. Роль, значення і структура грошового ринку. Особливості попиту та пропозиції на грошовому ринку. Аналіз грошового ринку України на сучасному етапі. Динаміка грошових агрегаті. Стан та огляд ринку.


  Перед Вами представлен документ: Гроші.

  Категории