Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Финансы и налогообложение » Кредитні ризики

  Кредитні ризики

  Предмет: Финансы и налогообложение
  Вид работы: контрольная работа
  Язык: украинский
  Дата добавления: 06.2010
  Размер файла: 163 Kb
  Количество просмотров: 1141
  Количество скачиваний: 14
  Поняття та сутність фінансових ризиків на підприємстві, їх класифікація та різновиди, фактори розвитку та можливі наслідки для організації. Кредитні ризики в системі фінансових ризиків. Стратегія і тактика управління кредитними ризиками на підприємстві.


  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Посмотреть текст работы
  Похожие работы:

  Кредитні відносини

  9.02.2009/контрольная работа

  Кредитні відносини - надання вартості у позику і повернення її разом із певним відсотком. Суть, роль, принципи та функції кредиту. Операції комерційних банків на ринку цінних паперів. Банківський договор на розрахунково-касове обслуговування клієнта.

  Кредитні рейтинги

  4.02.2011/реферат, реферативный текст

  Кредитний рейтинг держави - показник оцінки її платоспроможності, що засвідчує ризик неповернення кредитів. Присвожння кредитного рейтингу окремим борговим інструментам та їх емітентам. Принципи надання рейтингових послуг. Довгострокові кредитні рейтинги.

  Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

  10.04.2009/контрольная работа

  Право випуску паперових грошей. Сутність кредитних грошей, шляхи їх розвитку. Грошові чеки та розширення чекового обігу. Широкомасштабне впровадження електронних грошей в сучасну систему розрахунків. Розвиток кредитного обігу та зближення грошової маси.

  Грошові та кредитні системи Хорватії i Словенії

  11.07.2010/контрольная работа

  Основні елементи грошової системи Хорватії та Словенії: хорватська хуна, динар, толар та гіперінфляційні зміни курсу. Динарний простір країн колишньої Югославії та його порушення квазідинарними емісіями, криза економіки та формування центральних банків.

  Міжнародні фінансово-кредитні установи, їх організація та діяльність

  19.06.2008/курсовая работа

  Міжнародні валютно-фінансові організації створюються на базі багатосторонніх угод між державами. Їх мета, сприяти розвитку зовнішньої торгівлі і міжнародного та валютно-фінансового співробітництва, підтримання рівноваги платіжних балансів країн.

  Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види та особливості функціонування

  3.10.2010/курсовая работа

  Сутність та призначення небанківських фінансово-кредитних установ як частини кредитної системи. Класифікація небанківських фінансово-кредитних установ, спільні та відмінні риси у порівнянні з банками, принципи державного регулювання діяльності в Україні.

  Грошові зобов'язання

  10.05.2010/лекция

  Доходи від операцій із грошовими зобов'язаннями. Визначення порівняльної прибутковості (ефективності) при проведенні операції обліку векселів та інших банківських операцій. Кредитні операції. Схеми погашення кредиту. Розрахунки в умовах інфляції.

  Грошово-кредитна система Великобританії

  7.09.2008/реферат, реферативный текст

  Розвиток грошової системи. Банківська система країни. Спеціальні фінансово-кредитні інститути. Розлад грошового обігу держави. Грошова реформа. Світова економічна криза. Кредитна система Великобританії. Форма контролю за діяльністю центрального банку.

  Грошово-кредитна система Німеччини

  7.09.2008/реферат, реферативный текст

  Еволюція грошової системи. Валютне регулювання. Банківська система Німеччини. Фінансово-кредитні інститути. Регулювання грошово-кредитної системи. Грошова реформа. Випуск нової грошової одиниці. Показники грошової маси. Повноваження Бундесбанку.

  Еволюція грошової системи Великобританії

  11.07.2010/контрольная работа

  Перехід від біметалізму до монометалізму Англії у післявоєнний час, причини хронічної інфляції та дефіцитності платіжного балансу фунта стерглінгів. Банк Японії: його організація, функції та операції, грошово-кредитна політика та кредитні ризики єни.


  Перед Вами представлен документ: Кредитні ризики.

  Категории