Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Финансы и налогообложение » Фінансова система

  Фінансова система

  Предмет: Финансы и налогообложение
  Вид работы: лекция
  Язык: украинский
  Дата добавления: 01.2009
  Размер файла: 22 Kb
  Количество просмотров: 1399
  Количество скачиваний: 33
  Сутність, структурна будова та засади функціонування фінансової системи. Внутрішня структура фінансової системи відображає сукупність фінансових відносин. Характеристика її складових та управління. Організаційні основи функціонування фінансової системи.


  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Посмотреть текст работы
  Похожие работы:

  Фінансова діагностика ЗАТ "Сіверянка"

  12.04.2009/курсовая работа

  Фінансова діагностика підприємства: дослідження фінансової звітності, горизонтальний і вертикальний аналіз, аналіз фінансових коефіцієнтів діяльності підприємств. Визначення потреби в капіталі в рамках фінансової, операційної та інвестиційної діяльності.

  Фінансова діяльність акціонерних товариств

  28.08.2010/курсовая работа

  Класифікація акціонерних товариств, механізм їх функціонування та динаміка розвитку в Україні. Особливості акціонерних товариств закритого і відкритого типів. Фінансова і майнова структура товариства, випуск та обіг акцій, розподіл майна та прибутку.

  Фінансова діяльність підприємства

  14.08.2010/шпаргалка

  Предмет і методи вивчення фінансової науки, її значення в сучасному суспільстві, історія становлення та розвитку. Внутрішня будова фінансової системи. Фінансове регулювання як підсистема фінансового механізму. Структура та елементи системи оподакування.

  Фінансова діяльність субєктів господарювання

  27.05.2008/шпаргалка

  Фінансова діяльність субє'ктів господарювання без створення юридичної особи. Особливості фінансової діяльності приватних, державних, казенних підприємств. Самофінансування підприємств та його види. Забеспечення витрат і платежів. Дивідентна політика.

  Фінансова діяльність та політика держави

  22.01.2009/реферат, реферативный текст

  Загальна структура доходів. Принципи та методи фінансової діяльності держави. Методи формування, розподілу та використання грошових фондів. Форми фінансової діяльності держави. Фінансова політика держави. Органи управління державними фінансами.

  Фінансова оцінка ефективності інвестиційних проектів

  5.09.2008/реферат, реферативный текст

  Підходи до визначення середньовзваженої вартості капіталу. Вибір найбільш ефективного способу інвестування. Рентабельність інвестицій. Фінансові методи оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів. Аналіз чутливості інвестиційного проекту.

  Фінансова політика

  28.05.2010/реферат, реферативный текст

  Вивчення сутності, типів (дискреційна, автоматична) і засобів (державне замовлення, соціальні трансферти) фінансової політики держави, теоретичних основ формування та реалізації бюджетної, податкової, митної, цінової і грошово-кредитної політики.

  Фінансова політика та бюджетний процес

  12.05.2010/шпаргалка

  Основні принципи і напрями фінансової політики, суть і структура фінансового механізму, управління державними фінансами. Фактори, що впливають на внутрішню фінансову політику. Принципи бюджетної системи, дефіцит бюджету, його суть та напрямки подолання.

  Фінансова санація та банкрутство підприємств

  28.04.2009/курсовая работа

  Економічний зміст санації балансу підприємства та призначення санаційного прибутку. Особливості діагностики кризового стану підприємства на підґрунті балансових моделей. Моделі діагностики банкрутства підприємства: модель Лиса; модель Таффлера.

  Фінансова санація та банкрутство підприємства

  14.11.2009/курсовая работа

  Економічний зміст і порядок проведення, форми санації. Етапи керування санацією підприємства, порядок проведення санаційного аудиту. Банкрутство підприємств, діагностика та шляхи запобігання. Аналіз фінансової стійкості і поточної платоспроможності.


  Перед Вами представлен документ: Фінансова система.

  Категории