Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Финансы и налогообложение » Фінансова система США

  Фінансова система США

  Предмет: Финансы и налогообложение
  Вид работы: реферат, реферативный текст
  Язык: украинский
  Дата добавления: 18.2012
  Размер файла: 260 Kb
  Количество просмотров: 907
  Количество скачиваний: 19
  Ланки фінансової системи Сполучених Штатів. Федеральний бюджет, його витрати і доходи. Бюджети штатів і місцевих органів, спеціальні фонди. Державний борг і бюджетний дефіцит. Порівняльний аналіз податкового навантаження в США та інших країнах світу.


  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Посмотреть текст работы
  Похожие работы:

  Фінансова санація та банкрутство підприємств

  28.04.2009/курсовая работа

  Економічний зміст санації балансу підприємства та призначення санаційного прибутку. Особливості діагностики кризового стану підприємства на підґрунті балансових моделей. Моделі діагностики банкрутства підприємства: модель Лиса; модель Таффлера.

  Фінансова санація та банкрутство підприємства

  14.11.2009/курсовая работа

  Економічний зміст і порядок проведення, форми санації. Етапи керування санацією підприємства, порядок проведення санаційного аудиту. Банкрутство підприємств, діагностика та шляхи запобігання. Аналіз фінансової стійкості і поточної платоспроможності.

  Фінансова система

  24.01.2009/лекция

  Сутність, структурна будова та засади функціонування фінансової системи. Внутрішня структура фінансової системи відображає сукупність фінансових відносин. Характеристика її складових та управління. Організаційні основи функціонування фінансової системи.

  Фінансова система Великобританії

  30.04.2008/реферат, реферативный текст

  Склад фінансової системи Великобританії. Державний бюджет: Консолідований фонд - поточні доходи і витрати; і Національний фонд позик - витрати на капітальні вкладення. Його витрати і прибутки. Спеціальні урядові фонди. Фінанси місцевих органів влади.

  Фінансова система України

  3.08.2010/контрольная работа

  Внутрішня структура та організаційна будова фінансової системи країни. Підсистеми фінансової системи. Структура та засади побудови фінансової системи України. Економічні кризи надвиробництва і перевиробництва як закономірні наслідки фінансової кризи.

  Фінансова система України

  5.07.2010/курс лекций

  Необхідність державних фінансів. Предмет фінансової науки, історичний аспект становлення та розвитку фінансової науки. Державні фінанси за економічною сутністю. Розподіл фінансів за рівнями. Державний бюджет як центральна ланка системи фінансів України.

  Фінансова система України: становлення та розвиток

  6.09.2007/курсовая работа

  Теоретичні основи побудови фінансової системи України. Структура фінансової системи. Особливості функціонування фінансової системи України. Державний бюджет України. Аналіз проблем функціонування фінансової системи України та можливі шляхи їх подолання.

  Фінансова система як детермінуючий чинник системи фінансового права

  23.03.2010/курсовая работа

  Основи сучасної моделі фінансової системи. Поняття фінансової системи, її місце в системі права, напрямки трансформації, основні підходи до структури. Аналіз стану фінансової системи України, країн світу, шляхи реформування, перспективи розвитку.

  Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

  4.08.2010/дипломная работа, ВКР

  Економічна суть фінансової стабільності та стійкості, концептуальні та методологічні підходи до визначення стійкості фінансового стану підприємства. Аналіз структури балансу та ліквідності підприємства, оцінка фінансової стійкості і платоспроможності.

  Фінансова санація та банкрутство підприємств

  29.11.2010/контрольная работа

  Майновий метод оцінки вартості підприємства. Необхідність та види оцінювання майна. Ринкова та ліквідаційна вартість об’єкта оцінювання. Сутність та основні завдання санаційного аудиту. Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін підприємства.


  Перед Вами представлен документ: Фінансова система США.

  Категории