Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Финансы и налогообложение » Фінансово-господарський контроль

  Фінансово-господарський контроль

  Предмет: Финансы и налогообложение
  Вид работы: контрольная работа
  Язык: украинский
  Дата добавления: 01.2009
  Размер файла: 18 Kb
  Количество просмотров: 1163
  Количество скачиваний: 2
  Поняття контролю та його сутність. Елементи і об’єкти фінансово-господарського контролю. Функції та структура державного казначейства у зарубіжних країнах. Фінансовий контроль як економічний процес та його складові елементи, їх характеристика і значення.


  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Посмотреть текст работы
  Похожие работы:

  Фінансово-господарський контроль, його предмет і методи

  15.01.2009/реферат, реферативный текст

  Фінансовий контроль передбачає перевірку господарських і фінансових операцій щодо законності, економічної доцільності і досягнення позитивних кінцевих результатів роботи. Фінансово-господарський контроль виконує профілактичну і інформаційну функції.

  Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

  7.08.2010/курсовая работа

  Формування бюджетів прямих та непрямих витрат для визначення собівартості та ціни продукції на прикладі підприємства "NK-Style". Аналіз беззбитковості виробництва. Прогнозування грошових потоків на підприємстві. Аналіз фінансового стану підприємства.

  Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

  7.07.2010/магистерская работа

  Розгляд законодавчого регулювання механізмів справляння ПДВ і акцизного збору. Облік та контроль стягнення штрафних санкцій та нарахування пені за прострочу сплати. Критерії розбудови системи непрямого оподаткування в проекті Податкового Кодексу України.

  Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

  7.07.2010/дипломная работа, ВКР

  Дослідження сутності, видів, класифікації податків в Україні. Спрощена система інтегрованого оподаткування сільгоспвиробників у вигляді фіксованого сільськогосподарського податку. Організація обліку та звітності у системі оподаткування на районному рівні.

  Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

  2.07.2010/дипломная работа, ВКР

  Аналіз поточного стану фінансового планування і контролю за фінансово-господарською діяльністю ЗАТ "Дніпровська холдингова компанія" та розробка пропозицій щодо поліпшення рівня ефективності фінансового планування та фінансового контролю на підприємстві.

  Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства на прикладі ПАФ "Урожай"

  20.11.2010/курсовая работа

  Економічна сутність та значення оборотного капіталу господарюючого суб’єкта при здійсненні фінансово-господарської діяльності. Загальна характеристика економічного стану суб'єкта дослідження ПАФ "Урожай". Нормування та планування оборотних активів.

  Критична оцінка теорії і практики фінансово-господарського контролю в історичному аспекті

  1.12.2010/курсовая работа

  Економічна сутність розвитку фінансово-господарського контролю, його стан на сучасному етапі. Критичний аналіз законодавчих актів, які регулюють фінансово-господарський контроль з початку його існування. Правова основа схеми контролю в зарубіжних країнах.

  Грошові розрахунки підприємств

  15.11.2008/лекция

  Розрахункові й касові операції. Форми безготівкових розрахунків. Розрахунки платіжними дорученнями, вимогами-дорученнями, чеками, акредитивами та векселями. Розрахунково-платіжна дисципліна та її вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств.

  Непрямі податки з підприємств

  13.12.2003/курсовая работа

  Сутність непрямих податків та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств. Порядок обчислення і сплати непрямих податків в Україні. Недоліки та перспективи непрямого оподаткування в Україні.

  Непрямі податки з підприємств

  13.12.2003/курсовая работа

  Сутність непрямих податків та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств. Порядок обчислення і сплата непрямих податків в Україні. Недоліки та перспективи непрямого оподаткування в Україні. Досвід інших країн.


  Перед Вами представлен документ: Фінансово-господарський контроль.

  Категории