Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Иностранные языки и языкознание » Функції мови

  Функції мови

  Предмет: Иностранные языки и языкознание
  Вид работы: реферат, реферативный текст
  Язык: украинский
  Дата добавления: 12.2010
  Размер файла: 14 Kb
  Количество просмотров: 1704
  Количество скачиваний: 76
  Культура мови починається із самоусвідомлення мовної особистості. Спорідненість мови з іншими науками. Суспільна сутність мови в зв’язку із суспільством. Мова і мислення. Комунікативна, регулювальна, мислеформулююча та інформативна функції мови.


  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Посмотреть текст работы
  Похожие работы:

  Функціонування паронімів в сучасній англійській мові

  15.05.2008/курсовая работа

  Дослідження паронімічних та парономастичних явищ, і паронімічних конструкцій. Паронім як частина словникової системи англійської мови. Явище паронімії і парономазії (парономасії) та особливості, пов’язані з вживанням паронімів в англійській мові.

  Функціонально-структурні особливості синтаксичних одиниць у мові української преси

  20.10.2010/дипломная работа, ВКР

  Мова української преси початку XXI ст. на тлі соціальної динаміки. Суспільна зумовленість динаміки мови сучасних українських газет. Функціональні зміни в українській пресі та їх вплив на стилістичні ресурси синтаксису. Стилістичне навантаження речень.

  Еквівалентність перекладу при відображенні функціонально-ситуативного змісту оригінала

  27.01.2005/реферат, реферативный текст

  Поняття "еквівалентність". Види перекладацької еквівалентності. Характеристика еквівалентності 2 типу. Причини зміни способу опису ситуації при перекладі. Роль функціонально-ситуативного змісту висловлення у досягненні еквівалентності при перекладі.

  Особливості функціонування іменників pluralia tantum "множинностi" в українській мові

  27.06.2008/дипломная работа, ВКР

  Іменники, що мають лише форми однини, є іменниками singularia tantum, іменники, що мають лише форми множини, є іменниками pluralia tantum. Встановлення особливостей іменників множинностi та їх існування і функціонування в сучасній українській мові.

  Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами

  29.01.2010/курсовая работа

  Основні напрямки вивчення терміна та термінології в сучасній лінгвістиці. Сучасна англійська економічна терміносистема та її специфіка. Префіксація як спосіб слово- та термінотворення. Структурна характеристика твірних основ вершин словотворчих ланцюжків.

  Структурні та функціональні особливості розмовного стилю англійської мови

  8.12.2010/курсовая работа

  Предмет і задачі стилістики. Поняття мовного стиля, його види та форми, значення. Особливості розмовного стилю в лінгвістиці. Методика та інструменти для стилістичного аналізу уривку із роману Чарльза Діккенса "Посмертні записки Піквікського клубу".

  Тенденції розвитку та функціонування словотвору в сучасній німецькій публіцистиці

  19.01.2011/курсовая работа

  Шляхи збагачення німецького лексичного складу, види та моделі словотвору. Поняття запозичення. Публіцистичні жанри та їхні мовні особливості. Мовні особливості німецькомовної молодіжної преси. Функціонування зрощень та зсувів у сучасній журналістиці.

  Лінгвістичний аспект у вивченні звуків

  18.12.2007/курсовая работа

  Функції фонеми. Теорія фонеми та фонологічні школи. Звуки мови як соціальне явище. Диференційні та інтегральні ознаки фонем. Позиції фонем, варіанти та варіації. Система фонем сучасної української літературної мови. Різниця між звуками і фонемами.

  Течії сучасного мовознавства

  14.08.2008/реферат, реферативный текст

  Функціональна лінгвістика, або функціоналізм - вивчення функціонування мови як засобу спілкування. Функціонально-семантичне поле: центр і периферія. Лінгвістика тексту - дослідження та правила побудови зв'язного тексту. Комунікативна лінгвістика.

  Авторські новотвори в поезії П. Тичини

  27.04.2009/курсовая работа

  Способи творення лексичних інновацій. Авторські новотвори як об'єкт дослідження. Функції оказіональних слів у поетичному дискурсі. Способи творення авторських новотворів. Семантико-стилістична характеристика авторських новотворів у творчості П. Тичини.


  Перед Вами представлен документ: Функції мови.

  Категории